פרסום בבראשית על גבי מתקני השירותים הניידים

בראשית – מדיה